Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Examinarea grafoscopică

Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor este efectuată în scopul identificării scriptorului sau a semnatarului şi stabilirea circumstanţelor de scriere.

 

În cadrul examinării pot fi soluționate următoarele:

 • determinarea faptului dacă un text sau o semnătură sînt executate de scriptorul/semnatarul nominalizat în act;
 • identificarea persoanei care a scris un text sau a executat o semnătură ce s-a dovedit că nu aparţine titularului respectiv (false) ori provine de la un titular necunoscut (scrieri anonime, acte pe nume fictive etc.);
 • identificarea persoanei care a executat unele modificări sau adăugări grafice;
 • stabilirea scrisurilor deghizate şi identificarea persoanei care a executat un scris deghizat;
 • identificarea persoanei care a efectuat o semnătură prin imitaţie liberă ori servilă;
 • stabilirea situaţiei în care scrisul de pe un document a fost executat de una sau mai multe persoane;
 • determinarea modului de contrafacere a scrisului şi a semnăturilor;
 • determinarea mîinii (stînga sau dreapta) cu care a fost executat scrisul;
 • determinarea stării psihoemoţionale sau patologice, sau de intoxicaţie a scriptorului/ semnatarului;
 • determinarea existenţei unor condiţii improprii de scris sau semnare;
 • determinarea conducerii mîinii de către o altă persoană etc.;
 • altele asemenea.