Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Scurt Istoric

Istoricul dezvoltării serviciului tehnico-criminalistic al

Republicii Moldova

 

Ziua creării serviciului tehnico-criminalistic este 14 octombrie 1940, când a fost creat Biroul tehnico-ştiinţific, prin ordinul “Cu privire la aprobarea listei modificărilor în statele de organizare a Direcţiei RKM CPAI (NKVD) a RSS Moldovenească”. Primul conducător al biroului tehnico-științific a fost Terehin I.V., care avea deja o experiență de 15 ani în organele afacerilor interne.

 

Dezvoltarea serviciului criminalist a fost stopată de război, dar reluată în octombrie 1944. Conducător al Biroului tehnico-științific fost numit Oleinikov P.K., care şi în timpul războiului a lucrat în calitate de expert-criminalist. Acest birou era unica subdiviziune criminalistică din republică până în anii 60 şi îndeplinea expertize și cercetări atât pentru organele afacerilor interne, cât şi pentru procuratură şi judecătorii. Angajații Biroului tehnico-ştiinţific participau la cercetări la faţa locului în toate raioanele republicii.

 

În anul 1959 în cadrul Biroului a fost creat laboratorul biologic, iar mai târziu şi fizico-chimic, care aveau misiunea de a efectua examinări speciale prin metode fizico-chimice, precum: droguri, vopsele, substanțe chimice speciale, lichide biologice, etc.

 

În luna iunie 1965, Biroul tehnico-ştiinţific a fost organizat în Secţia tehnico-ştiinţifică a Direcţiei de miliţie a M.P.O.P. al R.S.S.M., fiind dezvoltată o nouă direcţie de activitate - aplicarea mijloacelor tehnico-operative la realizarea măsurilor de anchetă penală şi operative de investigaţie. În acest timp au fost aprobate primele unităţi criminalistice teritoriale: Comrat, Tiraspol, Bălţi şi Chişinău.

 

În anii 70-80 au fost create laboratoare de cercetare a produselor alimentare şi tehnico-incendiar.

 

În iulie 1991 secţia a fost organizată în Centrul de expertize şi examinări criminalistice (C.E.E.C.), cu statut de direcţie, care în anii 1995 - 1999 a fost numit Centru Criminalistic.

 

Dezvoltarea activității criminalistice s-a intensificat din anul 1994. Au fost create laboratoare criminalistice în toate comisariatele de poliţie orăşeneşti, raionale şi în transport.

 

În anul 1996 a fost pusă temelia serviciului tehnico-explozibil, având misiunea de cercetare a locurilor crimelor cu aplicarea dispozitivelor explozibile, ridicând eficacitatea expertizelor în acest domeniu.

 

După organizarea din 1 iulie 1999, Centrul Criminalistic a devenit Direcţia Tehnico-Criminalistică, subdiviziune structurală a M.A.I. R.M., având ca scop principal, aplicarea tuturor resurselor sale tehnico-ştiinţifice în combaterea criminalităţii. În cadrul Direcţiei Tehnico-Criminalistice au fost create subdiviziuni specializate ca: laboratorul cercetarea radiologică, secţia bomb-tehnică, laboratorul fonoscopic, laboratorul examinare criminalistică a transportului auto, secţia tehnico-operativă, laboratorul interraional de cercetare a drogurilor “NORD”, Biroul Tehnico-Ştiinţific, laboratorul cercetarea informatică, etc.

 

În anul 2013, Direcția Tehnico-Criminalistică a fost organizată în Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, conform noilor prevederi ale legii (nr. 320) cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, prin care  Poliţia a fost organizată în Inspectoratul General al Poliţiei, subdiviziuni specializate şi subdiviziuni teritoriale. Statul de organizare al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (statut de direcție generală) al Inspectoratului General al Poliției a fost aprobat prin ordinul MAI nr.27 din 28 februarie 2013 (intrat în vigoare la 5 martie 2013).