Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Politica în domeniul calității

POLITICA PRIVIND CALITATEA

 

Managementul de la nivelul cel mai înalt al Inspectoratului General al Poliției a stabilit că principala direcţie a politicii sale manageriale în domeniul calităţii examinărilor efectuate în Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare (CTCEJ) al Inspectoratului General al Poliției este asigurarea competenţei personalului şi a calităţii examinărilor efectuate la nivelul cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu. Politica în domeniul calității și metodele de conducere sunt stabilite astfel încât să se asigure compatibilitatea cu celelalte politici definite în cadrul societății.

 

Această politică este adecvată destinaţiei laboratoarelor CTCEJ cu scopul de a satisface cerinţele clientului în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi reglementările legale în vigoare. În scopul realizării acestei politici a fost documentat şi implementat un sistem de management al calităţii în toate subdiviziunile  Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, iar asigurarea calităţii constituie o responsabilitate pentru  fiecare angajat din cadrul instituţiei.

 

Conducerea CTCEJ se angajează să îmbunătățescă continu eficacitatea acestuia și a serviciilor realizate de laboratoare. Politica în domeniul calității si obiectivele calitaţii sunt comunicate,  înțelese și aplicate de către intreg personalul.

         

Obiectivele generale propuse pentru îndeplinire:

  • menţinerea acreditării laboratoarelor și extinderea acreditării;
  • evaluarea şi analiza periodică a modului de funcţionare a sistemului de management în vederea îmbunătăţirii acestuia;
  • instruirea şi perfecţionarea continuă a personalului, familiarizarea personalului cu cerinţele unui sistem de asigurare a calităţii;
  • creşterea competenţei personalului, îmbunătăţirea calităţii examinărilor;
  • oferirea serviciilor către clienţi la nivelul calitativ corespunzător posibilităţilor de lucru ale CTCEJ;
  • asigurarea de localuri şi condiţii ambientale corespunzătoare;
  • asigurarea de echipamente corespunzătoare examinărilor efectuate, verificarea metrologică, mentanața acestora;
  • participarea la teste de competență și comparări interlaboratoare (PT/ILC) pentru a dovedi competența laboratoarelor.