Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Scopul vizitei – performanța laboratorului ADN

Published on: Thu, 01/11/2024 - 16:42

Direcția examinări bio-criminalistice a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare în perioada 09-12 ianuarie 2024 primește prima vizită de lucru în cadrul proiectului “EU4REFORMS-DNA”.

 

Vizita experților din Lituania are drept scop evaluarea infrastructurii, echipamentelor din dotarea laboratorului de examinări genetice, reactivelor și materialelor de consum, care urmează a fi utilizate pentru examinarea urmelor biologice.

 

Împreună cu experții-criminaliști moldoveni, oaspeții analizează capacitățile, fluxul de lucru în acest domeniu, precum și propunerile ce vizează îmbunătățirea performanței generale a laboratorului ADN.

 

De menționat, că informația genetică se utilizează pentru identificarea infractorilor, stabilirea apartenenței urmelor sau obiectelor care au legătură cauzală cu fapta, stabilirea identității cadavrelor neidentificate, precum și a persoanelor decedate - victime ale situațiilor excepționale sau ale infracțiunilor cu caracter terrorist, identificarea persoanelor dispărute, cât și schimbul de informații cu alte state, în conformitate cu tratatele internaționale ratificate de către Republica Moldova, în scopul combaterii criminalității transfrontaliere, a identificării persoanelor dispărute și a cadavrelor neidentificate.