Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Noi experiențe în domeniul combaterii traficului cu materiale nucleare și radioactive

Published on: Fri, 04/19/2024 - 14:46

De o experiență inedită în domeniul detectării surselor radioactive, au avut parte doi angajați ai Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare în cadrul Exercițiului Practic în Teren (Field Training Exercise - FTX) în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, care s-a desfășurat în perioada 15-18 aprilie 2024.

Evenimentul a fost organizat sub egida Programului Depistarea şi Prevenirea Cazurilor de Contrabandă cu Substanţe Nucleare, de către Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, Administrația Națională de Securitate Nucleară Biroul de detectare și Descurajare a Contrabandei Nucleare, avînd drept scop îmbunătățirea abilităților și pregătirea în detectarea surselor radioactive și tehnici de investigare a acestora.

Gazda exercițiului de instruire a fost Direcția Regională Sud a Poliției de Frontieră, unde angajații Centrului, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, Procuratura Generală și alte instituții de forță din țară au beneficiat de cîteva instruiri teoretice, și-au împărtășit experiența în domeniu.

Beneficiarii acestei instruiri au avut posibilitatea de a participa la simularea unui incident cu trafic de materiale radiologice, care s-a desfășurat pe teritoriul postului vamal de frontieră Cahul. În cadrul evenimentului au fost testate și perfecționate cunoștințele operaționale ale participanților în sfera prevenirii, combaterii, investigării și urmăririi penale a cazurilor de trafic cu materiale nucleare și radioactive, totodată a fost evaluată capacitatea de colaborare dintre instituțiile de aplicare a legii din domeniu.

Competențele și abilitățile profesionale îmbogățite în cadrul exercițiului practic, vor contribui la fortificarea capacității de răspuns  la nivel național în cazul unui eventual incident cu materiale nucleare și radioactive.