Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Colaborare pentru viitor

Published on: Fri, 04/05/2024 - 16:51

Pentru dezvoltarea noilor generații de experți judiciari, juriști, polițiști, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare în activitatea sa se află în strînsă colaborare cu instituțiile de învățămînt din țară. Instituția aduce o contribuție substanțială la formarea tinerilor specialiști prin organizarea vizitelor de studiu, delegarea experților-criminaliști în calitate de formatori, dar și desfășurarea orelor practice, care devin o sursă de bază a cunoașterii.

În acest scop, la data de 04.04.2024 angajații Secției cercetări la fața locului a CTCEJ în cadrul orei practice de criminalistică, au ghidat studenții Facultății de drept de la Universitatea Alecu Russo din Bălți cum se efectuează corect cercetarea locului faptei  și administrarea probelor în infracținile în urma aplicării armelor de foc.

Experții criminaliști le-au demonstrat cu lux de amănunte viitorilor juriști cum se prelevează corect probele ADN, urmele papilare și totdată, au avut posibilitatea să vadă cum se ridică urmele de încălțăminte prin metoda mulajului de gips.

Lecția practică oferită de angajații Centrului, a fost apreciată de către studenți și profesori ca o punte între teorie și practică, care asigură dezvoltarea abilităților practice pentru îmbrățișarea pe viitor a profesiei alese.