Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Ședința de bilanț – realizări, sarcini, priorități

Published on: Wed, 01/17/2024 - 15:23

Miercuri, 17 ianuarie 2024, a avut loc ședința de bilanț privind rezultatele activității Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, în cadrul căreia au fost puse în discuție realizările obținute în anul 2023 și enunțate obiectivele prioritare pentru anul 2024.

 

În cadrul întrunirii a fost prezentată o retrospectivă statistică a rezultatelor instituției înregistrate în anul 2023. Conducătorii subdiviziunilor au făcut o analiză amplă a activităţii în fiecare domeniu al expertizei judiciare şi au scos în evidenţă dificultățile, cu care s-au confruntat în realizarea sarcinilor. O atenţie deosebită a fost acordată propunerilor de soluţionare a problemelor existente, atât de ordin legislativ, cât şi logistic.

 

Şeful Centrului, domnul Nicolae Bodrug, a menționat, că pe parcursul anului precedent echipa experților-criminaliști a făcut față provocărilor și a adus un aport semnificativ la asigurarea securităţii publice şi combaterea criminalităţii prin asistenţa tehnico-criminalistică eficientă şi efectuarea calitativă a sarcinilor puse.

 

În finalul ședinței discuţiile s-au axat pe stabilirea perspectivelor de dezvoltare, precum şi necesităţilor aferente procesului de consolidare a capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării strategice a acestei importante subdiviziuni polițienești.