Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Ședință comună cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Published on: Fri, 03/15/2024 - 10:23

         La data de 14 martie 2024, Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare a fost gazda ședinței comune cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, care a avut loc în cadrul vizitei tehnice a reprezentanților proiectului „EU4MDII”, (EMCDDA) în Republica Moldova.

        La întrunire au participat analiștii științifici în reducerea riscului în sănătate publică și domeniul de securitate, domnul Thomas Nefau și domnul Klaidas Kuchalskis, împreună cu domnul Dumitru Vleju, șef interimar al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice, combarterii criminalității a Ministerului Afacerilor Interne, domnul Oleg Costachi, Președintele Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor și  domnul Gabriel Baranețchi, farmacist al Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor. Centrul tehnico-criminalistic, a fost reprezentat de către șeful adjunct al instituției, domnul Mihail Dulgheru, șefa Direcției examinări fizico-chimice, doamna Alina Nitrean și șeful interimar al Secției examinarea materialelor și substanțelor, domnul Maxim Popescu.

        În cadrul ședinței, oaspeții au fost familiarizați cu activitatea Centrului, fiind pus accent deosebit pe metodele de examinare a drogurilor. Totodată, obiectivele reuniunii au fost informarea despre cele mai recente tendințe și evoluții privind consumul de droguri, piețele de droguri și măsurile de intervenție. La fel discuțiile s-au axat pe revizuirea cooperării între EMCDDA și Republica Moldova, în contextul cerințelor acquis-ului UE, care face parte din sfera de competență a EMCDDA.

        Gazdele evenimentului au accentuat importanța suportului oferit în cadrul proiectului și au exprimat deschiderea pentru cooperare în vederea operaționalizării Observatorului Național pentru Droguri, a dezvoltării sistemului național de avertizare timpurie (EWS), colectarea datelor legate de droguri, în conformitate cu protocoalele și rapoartele Uniunii Europene.

         La rîndul său, reprezentanții delegației au dat asigurări de susținere și suport în dezvoltarea relațiilor de cooperare în domeniu.