Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Consiliul pentru asigurarea calității

 

Consiliul pentru asigurarea calității (Consiliul CTCEJ), este un organ cu fincții  de suport înființat în CTCEJ în scopul creării și implementării unui Sistem de Management al Calității, bazat pe o poitica și proceduri care permit asigurarea calității în corespundere cu cerințele standardului SM SR ISO/IEC 17025:2006. Consiliul CTCEJ stabilește principalele direcții de acțiune definitorii pentru conceperea sistemului de management al calității care să conducă la îmbunătățirea continuă a rezultatelor examinărilor și competențelor profesionale ale personalului din cadrul CTCEJ.

 

Consiliul CTCEJ este format din Președinte (Managerul calității CTCEJ) și Membri (condicătorii subdiviziunilor CTCEJ, personal responsabil de asigurarea calității, personal implicat în procesul de efectuare a examinărilor) desemnați de conducătorul CTCEJ. Lista nominală a membrilor Consiliului este aprobată prin Ordinul IGP Nr. 359 din 21.10.2016 (anexa nr. 5 a Manualului Calității Centrului tehnico-criminalistic și expertizăe judiciare al IGP).

 

Consiliul CTCEJ își desfășoară activitatea convocându-se în ședințe ordinare și extraordinare (la necesitate), în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru asigurarea calității CTCEJ a IGP, aprobat prin Dispoziția CTCEJ nr.344/12-17 din 25.09.2015.