Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Chestionar de satisfacție

Stimate client,

 

    Prin intermediul acestui chestionar Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare vǎ oferă posilitatea de a evalua calitatea serviciului prestat de instituția noastrǎ. Aprecierea Dumneavoastră în ceea ce priveşte prestarea serviciilor de către instituția noastră, ne va ajuta să îmbunǎtǎţim continuu calitatea serviciilor oferite.

      Vă mulţumim pentru sprijinul acordat!

 

     Rugăm să completaţi chestionarul următor prin bifarea unui calificativ în căsuţa corespunzătoare şi completarea rubricilor, acolo unde este necesar.