Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Știri

Published on: Wed, 07/03/2019 - 14:30

Reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, Șeful secției managementul calității, Alina Nitrean, a participat la reuniunea tehnică a experților în domeniul criiminalisticii nucleare ITWG-24 (International Technical Working Group), eveniment desfășurat în perioada 25-28 iunie, or. București, România. 

 

Romanian
Published on: Mon, 07/01/2019 - 18:41

În perioada 24-25.06.2019, Centrul tehnico-criminalistic și expertiză judiciară, a fost gazda vizitei delegației din Republica Cehă, formată din 4 membri, eveniment organizat în cadrul programului „Cooperarea pentru dezvoltarea securității 2019”, în cadrul căreia au fost vizitate laboratoarele din cadrul Centrului (balistic, traseologic, dactiloscopic, examinării drogurilor, tehnologii informaționale, etc.), au fost prezentate laboratoarele mobile din cadrul secției cercetări la fața locului. 

 

Romanian
Published on: Mon, 07/01/2019 - 18:21

În perioada 20-21 iunie, 2019, delegația Republicii Moldova, reprezentată de angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, Gîndea Ion – Șef al SEED al Direcției Centru 1 și Iacovlev Nadejda – expert-criminalist superior al SEED al Direcției Centru 1, au participat la atelierul de lucru organizat de Centrul de excelență în Regiunea de Europa de Sud-Est și Europa de Est,  privind consolidarea capacităților de criminalistică și investigarea incidentelor CBRN,  cu genericul „Identificarea urmelor digitale și schimbul de informații”,

Romanian
Published on: Mon, 07/01/2019 - 17:11

În contextul asistenței externe în cadrul Proiectului 58 CBRN, privind consolidarea capacităților tehnico-criminalistice în cadrul investigării incidentelor CBRN, în regiunea Centrelor de Excelență din Europa de Sud-Est și Europa de Est, în perioada 17-21 iunie 2019 a fost desfășurat cursul de instruire ”Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigarea incidentelor CBRN”, în Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare, în mun. Chișinău. 

 

Romanian
Published on: Wed, 06/19/2019 - 10:56

Reprezentanții secției examinări și evidențe dactiloscopice a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, șeful secției, Gîndea Ion și expertul-criminalist superior, Iacovlev Nadejda, au efectuat o vizită de studiu în cadrul programului „Cooperarea pentru dezvoltarea securității 2019”, în or. Praga, Republica Cehă, în perioada 10.06.2019-14.06.2019. 

 

Romanian
Published on: Mon, 06/10/2019 - 17:33

Astăzi, 10 iunie 2019, angajatul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, șeful secției managementul calității, Alina Nitrean, a participat la Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, eveniment organizat de  Consorțiile Academic-Universitare, Universitatea de stat Dimitrie Cantemir, în or. Chișinău.

 

Romanian
Published on: Tue, 06/04/2019 - 17:15

În perioada 22-24 mai 2019, în orașul Koblevo, Ucraina, a avut loc Conferința internațională științifico-practică cu tema ”Întrebări actuale și perspectiva de dezvoltare a expertizei fono – videogramelor”, eveniment organizat de Centrul de cercetare științifică și expertize criminalistice din Nikolayev al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

Romanian
Published on: Tue, 06/04/2019 - 16:26

În perioada 20-22 mai 2019, Șeful secției examinări și evidențe documente a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, D-na Ina Irjanova, a participat la evenimentul organizat și finanțat de Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de informații al Comisiei Europene TAIEX, care a avut loc în Chișinău, Banca Națională a Moldovei.

 

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Știri