Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Știri

Published on: Thu, 10/24/2019 - 08:39

Un grup de studenţi, membri ai Asociaţiei Studenţilor în Drept din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a efectuat la 23 octombrie 2019 o vizită în  Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare.

 

Romanian
Published on: Wed, 10/23/2019 - 14:52

Astăzi, 23 octombrie 2019, colectivul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare a avut parte de momente plăcute - în cadrul unei şedinţe festive, şi-a felicitat membrii, menţionaţi cu grade speciale şi distincţii ale Inspectoratului General al Poliţiei.

 

Romanian
Published on: Tue, 10/22/2019 - 14:20

Astăzi, 22 octombrie 2019, angajaţii Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au început ziua de muncă la Clubul sportiv central „Dinamo”, unde a fost organizată o şedinţă de instruire şi trageri din pistolul “Makarov”.

 

Conform cerinţelor, conducătorul tragerii a verificat armele înainte de executarea tragerii, a instructat participanţii şi a atenţionat, că siguranţa persoanelor trebuie să fie pe primul plan.

 

Romanian
Published on: Mon, 10/21/2019 - 16:45

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, în perioada 15-19 octombrie 2019, a găzduit o echipă de specialişti din ţară şi experţi internaţionali, care au sosit în Republica Moldova pentru efectuarea unor expertize judiciare complexe şi în comisie în domeniul examinării tehnice a documentelor și grafoscopic.

 

De menţionat, că expertiza judiciară complexă se efectuează în cazurile în care pentru elucidarea faptelor sau circumstanţelor cauzei sînt necesare cunoştinţe din mai multe domenii ale ştiinţei şi tehnicii, din alte domenii ale activităţii umane.

Romanian
Published on: Mon, 10/21/2019 - 13:11

“Utilizarea Colecțiilor balistice în prevenirea şi descoperirea infracțiunilor și a traficului de arme” – genericul trainingului pentru experţii din domeniul balistic, organizat astăzi, 21 octombrie 2019, în or.Belgrad, Serbia.  

 

Specialiştii din Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Moldova, s-au întrunit la iniţiativa SEESAC și “National Ballistics Intelligence Service” (NABIS) din Marea Britanie pentru a face schimb de opinii şi a împărtăşi cunoştinţele în  domeniul balistic.

 

Romanian
Published on: Fri, 10/18/2019 - 15:57

Angajații Secției tehnico-explozive a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, în comun cu specialiştii din cadrul Secției „Câni detectori” a Centrului Chinologic, Serviciului de Securitate al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Ambasadei Marii Britanii în Republica Moldova și Corpului Păcii, au organizat astăzi, 18 octombrie 2019, un exerciţiu instructiv-practic în domeniul tehnico-exploziv.

 

Romanian
Published on: Thu, 10/17/2019 - 13:50

La solicitarea Catedrei “Procedură penală şi criminalistică” a Academiei “Ştefan cel Mare” a MAI, angajaţii Secţiei cercetare la faţa locului din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au petrecut astăzi, 17 octombrie 2019, instruirea teoretico-practică a poliţiştilor, participanţi la cursul de specializare “Activitatea de urmărire penală“, organizat în cadrul Departamentului dezvoltare profesională şi managerială a Academiei “Ştefan cel Mare”.

 

Romanian
Published on: Thu, 10/17/2019 - 11:03

Astăzi, 17 octombrie 2019, a avut loc şedinţa Consiliului metodico-ştiinţific al Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare. Agenda zilei a inclus un şir de întrebări, legate de revizuirea Instrucțiunii privind calificarea și evaluarea experților judiciari. Membrii Consiliului s-au expus asupra neclarităţilor unor prevederi, stipulate în Instrucţiune, şi au înaintat propuneri de modificare pentru a concretiza acţiunile, care necesită a fi întreprinse de expertul judiciar pentru obţinerea calificării şi în procesul de evaluare.

 

Romanian
Published on: Wed, 10/16/2019 - 11:02

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare este angajat la excelență profesională. Toți angajații aspiră să mențină cel mai înalt grad de calitate și integritate ale serviciilor de laborator și să se asigure că concluziile sunt fundamentate științific și valide. În acest scop, toate serviciile prestate de către sistemul laboratoarelor trebuie să îndeplinească, în general, standardele recunoscute de comunitatea experţilor și a organizațiilor de acreditare.

 

Romanian
Published on: Tue, 10/15/2019 - 12:11

Formatorul este persoana care crează contextul educational, în care participanţii devin motivaţi şi învaţă în mod eficient: dobândesc noi cunoştinţe despre domeniul specific de activitate, abilităţi, valori şi atitudini dezirabile la locul  de muncă.

 

Rolul formatorului în cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare este de a realiza formarea iniţială şi continuă a tinerilor specialişti, utilizând metode interactive şi moderne de formare atît a propriilor experţi judiciari, cît şi a ofiţerilor-criminalişti din Inspectoratele Poliţiei Naţionale.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Știri