Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Vizită de studiu în domeniul marcării armelor

Published on: Thu, 10/03/2019 - 16:46

În perioada 23–25 septembrie 2019, reprezentanții Centrului tehnico–criminalistic și expertize judiciare Mihail Dulgheru și Alexandru Gamurar, împreună cu șeful Direcției juridice a IGP, Sergiu Țurcanu și șeful Secției supraveghere circulație armament a IGP Țurcan Ion, au participat la o vizită de studiu în domeniul marcării armelor, organizat sub egida SEESAC în Lituania.

În cadrul vizitei reprezentanții Poliției au fost familiarizați cu legislația lituaniană în domeniul armelor și cu cerințele naționale de marcare a armelor de foc. Colegii lituanieni au demonstrat practic principiile și modalitățile de lucru ale Registrului de Stat al armelor. Rezultatită a fost vizita în cadrul laboratorului balistic al Centrului criminalistic al poliției lituaniene, unde au fost demonstrate echipamentele din dotare, tirul pentru trageri experimentale și procedurile pentru schimbul de informații balistice.

O atenţie deosebită a atras echipamentul de marcare și aplicațiile practice de marcare a armelor și munițiilor, accentul fiind pus pe  posibilitățile tehnice ale echipamentului și riscurile ce pot apărea în timpul acestui proces.

În rezultatul acestei vizite au fost determinate acțiunile necesare atît pe partea legislativă, cît și pe partea tehnică, pentru a implementa procesul de marcare a armelor de foc, acțiuni prevăzute în Directivele Uniunii Europene.

Exprimăm recunoștință SEESAC pentru suportul oferit, Direcției relații internaționale și asistență externă a IGP pentru organizarea evenimentului și Poliției Lituaniene pentru ospitalitate și cooperare.