Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Un obiectiv major - calitatea serviciilor

Published on: Fri, 02/04/2022 - 09:47

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite a fost și rămâne un obiectiv major pentru experții-criminaliști din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

 

Însă asigurarea, menținerea și îmbunătățirea calității presupune eforturi semnificative din partea fiecărui membru al echipei, instruire, schimb de experiență și perfecționare continuă.

 

Anume în acest scop un grup de angajați ai instituției au participat în perioada 16-21 ianuarie 2022 la un program de instruire în domeniul managementului calității pentru specialiștii din domeniul criminalistic din România și Republica Moldova.

 

În cadrul programului desfășurat la București, România, experții și-au lărgit spectrul de cunoștințe în domeniul menținerii și îmbunătățirii sistemului de calitate, în contextul modificării standardelor internaționale „Cerințe pentru laboratoare de încercări și etalonări”. Accentul a fost pus pe capacitatea tehnică de a obține rezultate valide, principiile sistemului, menit să asigure imparțialitatea, coerența și fiabilitatea.

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ”Schimb de cunoștințe și bune practice între actorii relevanți de la nivel national și internațional implicați în lupta împotriva infracțiunilor  financiare ce afectează bugetul UE” (SharEX), finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III.