Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Trusa criminalistică – unealta principală a ofiţerului-criminalist

Published on: Wed, 11/13/2019 - 08:00

Timp de două zile ofiţerii-criminalişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie au avut parte de un curs de instruire privind utilizarea mijloacelor tehnico-criminalistice din dotarea autolaboratoarelor criminalistice mobile. 

 

Angajaţii Secţiei cercetare la faţa locului din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au familiarizat participanţii nu doar cu aspectele generale şi regulile de bază de cercetare a locului faptei pe diferite genuri de infracțiuni, ci au făcut o demonstraţie practică a capacităților de identificare şi prelevare a urmelor de la locul săvârșirii infracțiunii.

 

În procesul instruirii specialiştii au analizat în detalii trusele criminalistice universale și specializate, utilajele suplimentare, necesare pentru efectuarea complexă a cercetărilor la fața locului în diferite condiții de timp și de loc. Un compartiment aparte l-a constituit utilizarea materialelor de consum - prafurilor, peliculelor adezive, ghipsului şi ambalajului, necesare pentru efectuarea calitativă a cercetării la fața locului.

 

Experţii Centrului au reiterat procedura antrenării Laboratorului criminalistic mobil în cazul comiterii infracțiunilor grave şi deosebit de grave. O atenţie deosebită a fost atrasă echipamentelor de protecţie pentru angajaţi.

 

Orele de instruire au fost organizate în vederea dezvoltării competenţelor profesionale şi valorificării deprinderilor practice pe domeniul activităţii de cercetare la faţa locului.