Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Training international în domeniul balistic

Published on: Mon, 10/21/2019 - 13:11

“Utilizarea Colecțiilor balistice în prevenirea şi descoperirea infracțiunilor și a traficului de arme” – genericul trainingului pentru experţii din domeniul balistic, organizat astăzi, 21 octombrie 2019, în or.Belgrad, Serbia.  

 

Specialiştii din Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Moldova, s-au întrunit la iniţiativa SEESAC și “National Ballistics Intelligence Service” (NABIS) din Marea Britanie pentru a face schimb de opinii şi a împărtăşi cunoştinţele în  domeniul balistic.

 

Republica Moldova este reprezentată la acest forum de comisarul ptincipal Mihai Dulgheru, șef al Secției examinări traseologice şi balistice din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare.

 

In cardul instruirii sunt scoase în evidenţă avantajele colecțiilor de tuburi și gloanțe, ridicate de la locul infracțiunilor, metodele de elaborare a strategiilor de combatere a tendințelor infracționale, cerințele minime, pe care trebuie sa le întrunească un laborator balistic, metodele de eficientizare a colaborării între subdiviziunile de poliție și laboratorul balistic, dar și schimbul de informații balistice între state.

 

Cunoştinţele şi practica, acumulate la acest training, urmează să determine acțiunile ce se impun laboratorului balistic din cadrul CTCEJ, pentru a îmbunătăți capacitățile de investigare a infracțiunilor și de identificare a tendințelor infracționale in domeniul armelor de foc.