Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Timbrele de acciz în vizorul experţilor

Published on: Fri, 11/15/2019 - 17:23

La 14 noiembrie 2019, doi angajaţi ai Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP al MAI, au avut parte de un curs de instruire pe tema: “Prezentarea design-ului timbrelor de acciz și elementelor de securitate, verificarea autenticității timbrelor de acciz pentru producția alcoolică și pentru articolele de tutun”. De aceste instruiri au beneficiat Ina Irjanova, şefa Secţiei examinări documente şi Vladislav Timciuc, expert-criminalist superior din cadrul aceleeaşi secţii.

 

Instruirea s-a desfăşurat în incinta Centrului de Instruire în Finanțe al I.P ,,Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”. La cursul de instruire au mai participat şi reprezentanţi ai Serviciului Vamal, Inspectoratului Fiscal de Stat, precum şi ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii al IGP al MAI.

 

Participanţii au fost familiarizaţi cu actele normative ce reglementează procesul de fabricare, recepţionare, evidenţă, distribuire şi modul de aplicare a timbrelor de acciz pentru produsele supuse marcării cu astfel de timbre. La fel le-au fost prezentate tipurile de timbre de acciz pentru articole de tutun şi produse alcoolice (autohton, de import şi pentru raioanele de Est ale RM).

 

De asemenea, participanţii au luat cunoştinţă cu elementele de siguranţă de tipar şi design protejat, cu metodele de examinare în scopul stabilirii şi depistării timbrelor de acciz false. 

 

La finele cursului de instruire, participanţilor le-au fost înmînate “Certificate de dezvoltare a capacităţilor profesionale”.

 

De menţionat, că practica acumulată de către angajaţii CTCEJ va fi desiminată colegilor conform competenţelor care vor untiliza în cadrul examinărilor de laborator, pentru a prezenta o concluzie credibilă în acest domeniu.