Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Temă actuală - crimele informatice

Published on: Tue, 11/12/2019 - 13:41

Angajaţii Secţiei examinări informaţionale a Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au petrecut în perioada 04-08 noiembrie 2019 seminare de instruire a judecătorilor şi procurorilor în unul din cele mai actuale domenii -  criminalitatea informatică.

 

În atenţia participanţilor au fost metodicile și tacticile de identificare și investigare a infracțiunilor săvârșite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaționale, particularitățile urmăririi penale și judecării cauzelor  privind infracțiunile informatice, delimitarea tipurilor de crime informatice.

 

Experţii-criminalişti au împărţit cunoştinţele şi experienţa cu procurorii şi judecătorii, care urmează să-şi dezvolte capacitățile de conservare a datelor digitale din informațiile prezentate în dosar, de interpretare a datelor digitale anexate la raportul de expertiză sau procesul-verbal de examinare.

 

Seminarele de instruire a procurorilor, judecătorilor și altor specialiști din sistemul justiției au fost organizate de Institutul Național al Justiției cu suportul OSCE în Republica Moldova, în scopul formării abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional.