Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Surpriză plăcută pentru experții în epoleți

Published on: Thu, 04/14/2022 - 12:54

De o surpriză inedită au avut parte angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare în dimineața zilei de 14 aprilie 2022 - partenerii de la PH International Moldova au adus un buchet de felicitări cu  ocazia  sărbătorii  profesionale ”Ziua  expertului  judiciar” din partea viitoarei generații de experți-criminaliști.

 

Elevii claselor a VIII-XI-a din 49 de școli din capitală și raioanele republicii, participanți ai orelor de cerc „STEM & Criminalistică”, prin intermediul unor secvențe video, au adresat experților în epoleți sincere felicitări și urări de bine, reiterând despre rolul şi importanţa activităţii expertului judiciar la realizarea actului de justiţie.

 

Cu deosebită căldură tinerii criminaliști au vorbit despre profesia de expert judiciar, cu care au făcut cunoștință pe parcursul orelor de cerc, care le-a trezit un viu interes și care ar dori să o îmbrățișeze în viitor.

 

Domnul Nicolae Bodrug, șeful instituției, a mulțumit tuturor pentru surpriza plăcută, menționând, că Centrul deschide larg ușile pentru viitorii profesioniști, care urmează din băncile școlii să-și împletească într-un mod armonios aptitudinile pentru a contribui la dezvoltarea științei criminalistice și a expertizei judiciare în Republica Moldova.

 

Orele de cerc “STEM & Criminalistica” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA, care are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ.