Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Surpriză la început de an școlar

Published on: Tue, 08/25/2020 - 11:43

La început de an școlar elevii claselor a VIII-X-a în 24 de școli din raioanele Strășeni, Ungheni, Florești, Soroca, Cahul, Căușeni, Glodeni și mun.Chișinău vor avea parte de o surpriză – aceste instituții de învățământ au fost selectate pentru organizarea orelor de cerc „STEM & Criminalistică”.

 

Angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare au participat în calitate de formatori la Atelierul de formare a cadrelor didactice pentru predarea orelor de cerc „STEM & Criminalistică”, organizat în Chișinău la 24 august 2020.

 

În cadrul Atelierului participanții au fost familiarizați cu activitățile în domeniul tehnico-criminalistic și expertizei judiciare, au făcut cunoștință cu documentele curriculare pentru organizarea orelor de cerc și cu conținutul truselor criminalistice, ce vor fi utilizate de elevi în activitatea practică.

 

Un rol important le-a revenit experților-criminaliști din cadrul Secției cercetări la fața locului, care, pe lîngă prezentarea laboratorului criminalistic mobil,  într-o formă interactivă au  învățat dascălii cum să depisteze și să ridice urme de pe diferite obiecte prin diferite metode, i-au familiarizat cu regulile generale și măsurile, care necesită a fi întreprinse pentru colectarea calitativă a probelor, au împărtășit cunoștințele şi experienţa în domeniu.

 

Scopul principal al cercurilor extracurriculare “STEM & Criminalistică” - ghidarea în carieră a tinerilor prin motivarea acestora de a studia mai aprofundat diferite aspecte din domeniul STEM (chimie, biologie, fizică și matematică). Demersul educațional urmează a fi asigurat prin combinarea mai multor metode: lecții practice, instruiri asistate prin utilizarea diferitor aplicații de cercetare criminalistică, cluburi de cercetare în grup, vizite ale laboratoarelor criminalistice mobile și întâlniri cu experți din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

 

Orele de cerc “STEM & Criminalistică” sunt organizate în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat de către PH International Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Inspectoratul General al Poliției cu suportul financiar al Departamentului de Stat a SUA, care are drept scop susținerea comunităților din RM în prevenirea delincvenței juvenile și dezvoltarea cooperării pozitive între tineri, instituțiile de aplicare a legii și instituțiile de învățământ.