Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Succesul dezvoltării – responsabilitatea înaltă

Published on: Thu, 10/15/2020 - 15:34

Rezultatele activităţii Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare în perioada a 9 luni au fost analizate astăzi, 15 octombrie 2020, în cadrul unei şedinţe de bilanţ, la care au participat conducători de diferite nivele ai subdiviziunilor instituţiei.  

 

În cadrul şedinţei o atenţie deosebită a fost acordată problemelor, cu care se confruntă angajaţii în procesul de exercitare a obligaţiunilor de serviciu, fiind evidenţiată necesitatea stringentă de modificare a Legii nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar şi a actelor normative, instituite în temeiul acestei Legi.

 

Nu au fost trecute cu vederea nici tematicile privind cultivarea integrităţii în rândurile angajaţilor, respectarea disciplinei de serviciu şi executorii, precum şi asigurarea cu stricteţe a măsurilor anti COVID 19.  

 

Şeful instituției, domnul Nicolae Bodrug, a reiterat sarcinile curente şi de perspectivă în vederea eficientizării şi consolidării funcţionalităţii instituţiei. La acest capitol dl Bodrug a menționat, că asigurarea unei dezvoltări instituţionale continuie este posibilă doar prin aportul dedicat şi responsabilitate înaltă din partea fiecărui angajat.