Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Rezultate, sarcini, priorități

Published on: Wed, 01/20/2021 - 12:30

La 19 ianuarie 2021 Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare și-a totalizat realizările, obţinute pe parcursul anului precedent, în cadrul ședinței de bilanț, care a avut loc în format restrîns, cu respectarea măsurilor de protecție antipandemice.

 

În cadrul ședinței conducătorii subdiviziunilor instituţiei au făcut o analiză detaliată a activităţii în fiecare domeniu al expertizei judiciare şi au scos în evidenţă dificultățile, cu care s-au confruntat în realizarea sarcinilor. O atenţie deosebită a fost acordată propunerilor de soluţionare a problemelor existente, atît de ordin legislativ, cât şi logistic.

 

În pofida restricțiilor, impuse de Comisia naţională extraordinară de sănătate publică şi necesităţii asigurării permanente a măsurilor de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, angajaţii instituţiei au făcut față provocărilor și au adus un aport semnificativ la asigurarea securităţii publice şi combaterea criminalităţii prin asistenţa tehnico-criminalistică eficientă şi efectuarea calitativă a sarcinilor puse.

 

Şeful Centrului, domnul Nicolae Bodrug, a apreciat înalt activitatea colegilor, care şi-au adus aportul la obţinerea unui alt succes remarcabil – extinderea domeniilor de acreditare. Totodată a menţionat rolul important şi contribuţia conducătorului de orice nivel la formarea unui corp de profesionişti bine pregătiţi, responsabili şi apţi de a se adapta la schimbările dinamice.

 

Spre finalul întrunirii participanţii au trecut în revistă activitățile planificate pentru anul curent, cît şi priorităţile în vederea dezvoltării strategice a acestei importante subdiviziuni polițienești.