Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Poligraful – obiect de studiu pentru studenţii Academiei ”Ștefan cel Mare”

Published on: Mon, 12/09/2019 - 12:01

Angajații Secției examinări fono-videograme a Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare Eduard Cuschevici, Alexandru Cucoară și Igor Doncenco au petrecut la 06 decembrie 2019 în cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare” o lecţie teoretico-practică vis-a-vis de testările poligraf.

 

Studenţii Catedrei ”Activitate specială de investigații și anticorupție” din cadrul Academiei au fost familiarizaţi din start cu structura organizatorică a Centrului, genurile de examinări judiciare și alte activități, care pot fi efectuate de experţii-criminalişti.

 

Un vădit interes a trezit istoria apariției poligrafului în lume și în Republica Moldova, scopul testării poligraf, dispozitivul de testare poligraf și elementele componente ale acestuia, cât și utilizarea poligrafului în lupta cu corupția.

 

Atenţia ascultătorilor a fost total capturată de demonstraţia practică a activităţii detectorului comportamentului simulat. Un voluntar din rîndul studenţilor s-a așezat în fotoliul special și poligrafologul i-a atașat senzorii de înregistrare a parametrilor fiziologici, astfel a fost simulată o testare poligraf în condiții reale. Totodată, studenților le-au fost explicate etapele inițierii, efectuării și interpretării avizului de testare poligraf.

 

De menționat, că CTCEJ a fost prima instituție din Republica Moldova, unde s-a utilizat poligraful, iar poligrafologul Alexandru Cucoară printre primii specialişti atestați de către Comisia de stat pentru testări cu utilizarea poligrafului.