Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Perfecționare continuă în domeniul CBRN

Published on: Fri, 09/18/2020 - 11:25

Accidentele  sau  atacurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN)  reprezintă  ameninţări  serioase  la  adresa  securităţii  țării şi pot provoca un număr mare de victime. O reacţie adecvată la un astfel de pericol necesită cunoștințe şi deprinderi speciale.  

 

Anume pe instrucția de specialitate a fost pus accentul în cadrul cursului de instruire cu genericul ,,Consolidarea capacităților în domeniul criminalisticii, investigării incidentelor radiologice și nucleare”, organizat în cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare.

 

Timp de două zile, în perioada 09-10 septembrie 2020, experții din domeniul cercetării la fața locului și tehnico-exploziv au învățat unii de la ceilalți, printr-un benefic schimb de experiență, s-au completat reciproc, au folosit tehnica în comun și și-au consolidat cunoștințele, exersându-și abilitățile.

 

Scopul cursului - sporirea gradului de conștientizare privind asigurarea măsurilor de radioprotecție, organizarea acțiunilor la locul crimei cu prezența materialelor nucleare și radioactive, precum și formarea abilităților şi deprinderilor practice de utilizare a echipamentului de detecție din dotarea laboratorului mobil CBRN, destinat investigării crimelor radiologice, a fost atins.

 

La finalizarea instruirii participanții au primit certificate de absolvire a cursului, devenind mai pregătiți pentru a reacționa promt în caz de accidente chimice, biologice, radiologice şi dezastre nucleare.