Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Participarea la reuniunea anuală ITWG-24, or. București, România

Published on: Wed, 07/03/2019 - 14:30

Reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, Șeful secției managementul calității, Alina Nitrean, a participat la reuniunea tehnică a experților în domeniul criiminalisticii nucleare ITWG-24 (International Technical Working Group), eveniment desfășurat în perioada 25-28 iunie, or. București, România. 

 

Misiunea reuniunii anuale ITWG a fost de a identifica, dezvolta și promova cele mai bune practici în domeniul criminalisticii nucleare, schimbul de experiență între participanții la eveniment, precum și planificarea activităților pe viitor, orientate spre consolidarea capacităților țărilor participante în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanțe radioactive și material nuclear.

 

În cadrul sesiunilor plenare, D-na Alina Nitrean a participat cu prezentările: ”Cooperarea internațională în cadrul investigării crimelor cu implicarea materialului radioactiv și nuclear ” și ”Dezvoltarea abilităților practice pentru gestionarea scenei crimei - interacțiunea experților în domeniul criminalisticii tradiționale și a specialiștilor în domeniul criminalisticii nucleare”.

 

Evenimentul a fost structurat în sesiuni ale grupurilor de lucru: ”Exercise TG”; ”Libraries TG”; ”Evidence TG”; ”Communication TG”; ”Guidelines TG”, în cadrul cărora participanții și-au împărtășit experiența, au participat la dezbateri, contribuind astfel la dezvoltarea subiectelor puse în discuție, îmbunătățirea eficienței activității în domeniul dat.

 

Deasemena, participanții la ITWG-24, au beneficiat de o vizită, în cadrul laboratoarelor, inclusiv de criminalistică nucleară, a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, localizat în Magurele (6 km de la or. București). 

 

Participarea la evenimentul menționat, va servi o platformă pentru dezvoltarea cooperării experților criminaliști din cadrul CTCEJ și a experților în domeniul criminalisticii nucleare din țară și de peste hotarele țării, va oferi un suport în elaborarea procedurilor operaționale și tehnice în corespundere cu cerințele și standardele internaționale privind asigurarea calității (ISO 17025, ISO 17020).