Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Participarea la Conferința Științifică a Doctoranzilor

Published on: Mon, 06/10/2019 - 17:33

Astăzi, 10 iunie 2019, angajatul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, șeful secției managementul calității, Alina Nitrean, a participat la Conferința științifică a doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, eveniment organizat de  Consorțiile Academic-Universitare, Universitatea de stat Dimitrie Cantemir, în or. Chișinău.

 

La Conferința nominalizată au participat reprezentanți ai comitetului științific: acad. Ion Guceac, dr.hab. Veaceslav Ursachi, acad. Mihai Cimpoi, acad. Mitrofan Ciobanu, dr. hab. Aurelia Hanganu, precum și doctoranzii școlilor doctorale ale Consorțiilor Academic-Universitare.

 

În calitate de doctorand al Școlii doctorale științe juridice, politice și sociologice, D-na Alina Nitrean, a prezentat comunicarea în plen cu tema: Dezvoltarea cooperării interinstituționale în cazul investigării crimelor cu implicarea materialului nuclear sau radioactiv”. În cadrul comunicatului a fost abordată problema prevenirii și combaterii crimelor cu implicarea materialului nuclear sau radioactiv (MNR), importanța consolidării capacității țării în vederea instituirii unui mecanism de coordonare și cooperare a autorităților responsabile de prevenirea, identificarea și răspunsul la actele criminale cu MNR, elaborarea unui plan național de răspuns, care să definească clar autoritățile competente și atribuțiile acestora. În special accentul a fost pus pe cooperarea experților în domeniul criminalisticii nucleare și tradiționale, în cazul investigării probelor cu conținut de MNR. 

 

Cercetările științifice sunt o prerogativă a Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, ultima perioadă fiind caracterizată de tendințe în dezvoltarea a noi domenii a criminalisticii, elaborarea și validarea a noi metode de examinare, achiziționarea echipamentului modern care este aplicat, atât în cadrul examinărilor cât și cercetărilor științifice.