Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Participarea la ședința grupului de lucru Geiger, organizată sub egida Interpol

Published on: Thu, 07/25/2019 - 09:42

Delegația Republicii Moldova, reprezentată de șeful secției Managementul calității a CTCEJ al IGP, Alina Nitrean; șeful secției nr.8 a Dr.5. al INI a IGP, Ruslan Petrusenco; Procurorul șef-adjunct al Procuraturii mun. Chișinău, Roman Eremciuc, șeful secției Control și Supraveghere de Stat a ANRANR, Vasile Benea; specialistul BCN Interpol al RM, Elena Revenco și ofițerul de informații a SIS, Sorin Popescu, au participat la cea de-a 2 întrunire a Grupului de lucru GEIGER pentru regiunea Mării Negre, eveniment organizat sub egida OIPC Interpol, în perioada 23-24 iulie, anul curent, în mun. Chișinău.

 

Proiectul Geiger are ca scop, oferirea asistenței statelor-membre Interpol în combaterea amenințărilor, terorismului nuclear și radiologic, prin sporirea schimbului de informații la nivel regional și global. 

 

Întrunirea desfășurată în cadrul proiectului GEIGER, a fost axată pe analiza cadrului legal ce reglementează schimbul de date, privind incidentele de securitate radiologică și nucleară, la nivel național și internațional, identificarea restricțiilor privind schimbul de informații asociate amenințărilor incidentelor radiologice sau nucleare, schimbul de informații și bune practici cu statele participante la eveniment (Belorusia, Ucraina, România, Bulgaria).

 

Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile persistente în acest domeniu, participarea Republicii Moldova în cadrul acestui proiect, va servi o platformă de consolidare a capacităților țării în domeniul securității nucleare, investigării incidentelor, inclusiv a traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare.