Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Participarea delegației din cadrul CTCEJ la Conferinţa ştiinţifico-practică la nivel internaţional cu genericul “Întrebări frecvente în domeniul expertizei judiciare.

Published on: Mon, 09/30/2019 - 19:25

 În perioada 25-27 septembrie 2019 delegaţia CTCEJ, condusă de şeful Centrului, dl Nicolae Bodrug, a participat la Conferinţa ştiinţifico-practică la nivel internaţional cu genericul “Întrebări frecvente în domeniul expertizei judiciare. Probleme întîmpinate, tendinţe şi perspective pentru dezvoltarea domeniului criminalisitc şi a expertizei judiciare”, organizată în or.Erevan de Biroul Național de Expertize al Republicii Armenia.

 

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor de expertiză judiciară din Elveţia, Estonia, Portugalia, Belarusi, Georgia, Ucraina, Cazahstan, Rusia, Uzbechistan, Polonia, Romania, ce a permis extinderea cooperării eficiente şi reciproc avantajoase în domeniul expertizei judiciare cu instituţiile internaţionale de profil.

 

Schimbul de opinii privind corelarea permanentă  a  obiectivelor  prioritare  cu documentele de politici  naţionale  şi  internaţionale, eficacitatea structurilor instituțiilor de expertiză judiciară, existente în diferite țari, identificarea posibilităților organizării instruirii continuie a personalului în diferite genuri de expertiză judiciară, identificarea problemelor și provocărilor actuale comune și căilor de soluționare la nivel internațional, familiarizarea cu cele mai moderne metode științifice în domeniul expertizei judiciare – doar unele din tematicile pe rol în cooperarea bilaterală şi multilaterală, pe lîngă abordarea unui șir de întrebări specifice aprofundate anumitor domenii ale expertizei judiciare.  

 

Prin prisma perspectivei de reorganizare a CTCEJ în Institut Naţional de Criminalistică în cadrul Poliţiei Naţionale, programul evenimentului prezintă un viu interes. Asigurarea bazei organizatorice și procedurale ale activității experților judiciari, particularităţile asigurării metodologice, organizatorice și juridice, dezvoltarea unor noi genuri de expertiză judiciară, asigurarea sprijinului științific, în special introducerea de metode și instrumente de cercetare moderne pentru soluționarea problemelor comune – punctele-forte, la care urmează a prelua practica internaţională.

 

Spre final, şeful Centrului, dl.Nicolae Bodrug, a semnat un contract de colaborare cu directorul Biroului Național de Expertize al Republicii Armenia.

 

De menţionat, că dl Serghei Gherasimciuc, şef serviciu din cadrul Secţiei tehnico-explozive, a ţinut un discurs pe tema: “Aspecte ale examinării rachetelor antigrindină în cadrul expertizei tehnico-explozive”, iar dna Ala Meleca, şef al Direcţiei planificare şi dezvoltare, a moderat şedinţa din cadrul Secţiei I a Conferinţei: “Problemele actuale ale criminalisticii şi practicii expertizei judiciare”.

 

Participarea la acest înalt forum a fost posibilă datorită suportului din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova, care în repetate rînduri a organizat și susținut participarea personalului Centrului la diferite întruniri, conferințe, reuniuni și simpozioane internaționale, fapt, care contribuie esenţial la dezvoltarea Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției al MAI al Republicii Moldova.