Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Parteneriat reciproc avantajos

Published on: Wed, 06/24/2020 - 16:01

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare şi Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în mun.Chișinău au pus fundamentul unei colaborări fructuoase și unui parteneriat reciproc avantajos de lungă durată.    

 

Acordul de colaborare bilaterală a fost semnat astăzi, 24 iunie 2020, de domnul Nicolae Bodrug, şef al Centrului, şi domnul Eduard Coropceanu, rectorul instituţiei superioare de învăţământ.

Acordul prevede consolidarea parteneriatului de colaborare în domeniul instruirii şi creării potențialului de cadre competente în domeniul expertizei judiciare, crearea oportunităților de dezvoltare profesională și angajare în câmpul muncii a studenților și absolvenților Universității, ajustarea procesului de formare profesională a specialiștilor și acordare de asistență științifico-consultativă.

 

Conform Acordului, Universitatea urmează să-şi modernizeze planurile și programele de studii/masterat, ținându-se cont de perspectiva dezvoltării tehnicii și tehnologiilor moderne în domeniul expertizei judiciare, iar Centrul, la rândul său, şi-a asumat organizarea procesului de stagiere a studenților în cadrul instituţiei, oferind laboratoarele dotate cu tehnică şi utilaj de ultimă generaţie şi suportul practic al angajaţilor, certificaţi la nivel internaţional.

 

Un domeniu important de colaborare – activitatea ştiinţifică. Pe lângă organizarea de simpozioane, conferințe naţionale şi internaţionale pentru un schimb eficient şi benefic de experienţă,  domeniul include şi soluționarea comună a problemelor tehnice și de perspectivă (cercetare, proiectare, investigare).

De menţionat, că iniţiativa de colaborare între instituţii se încadrează perfect în acţiunile de consolidare a eficienței și accesului la justiție în Moldova.