Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Paşi siguri spre cunoaștere

Published on: Tue, 11/24/2020 - 23:51

Cunoașterea, conform dicționarelor explicative, este familiarizarea cu ceva, ce poate include fapte, informații, descrieri sau abilități dobândite prin experiență sau educație.

 

Anume prin împărtășirea cunoștințelor și experienței bogate angajații Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare participă la educația tinerei generații.

 

Dacă în cadrul Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova copiii sunt familiarizați cu subiecte interesante pentru elevi despre instituțiile democratice ale statului și cele de aplicare a legii, despre drepturile și obligațiile cetățenești și despre comportamentul corect în diferite situații de risc,  în cadrul orelor de cerc „STEM & Criminalistica” experții-criminaliști ghidează tinerii studioși în domenii mai puțin obișnuite publicului – criminalistica și expertiza judiciară.

 

Aplicarea în practică a cunoștințelor, primite pe parcursul orelor de cerc, stârnește  curiozitatea prin importanța și varietatea acțiunilor, îndreaptă elevii cu pași siguri spre cunoașterea „din interior” a acestor activități,

 

Un interes deosebit față de profesie a fost demonstrat și de elevii claselor 8-10 din cadrul Liceului teoretic „Ion Creangă” din or.Cahul, care la 24 noiemrie 2020, instruiți și îndrumați de comisarul Igor Ciolcovan, reprezentantul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, au însușit și aplicat în practică metode, tehnici și instrumente de identificare criminalistică.

 

De menționat, că experții-criminaliști ai Secției cercetări la fața locului din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare permanent participă la orele de cerc „STEM & Criminalistica” organizate în instituțiile de învățămînt, participante în proiect, în diferite raioane ale țării.

 

Bazate pe o abordare interdisciplinară și activități practice, cercurile “STEM & Criminalistica” au ca scop de a ajuta elevii să facă conexiuni între disciplinele STEM cu metode și tehnici din domeniul de aplicare a legii și expertiză judiciară, cât și să orienteze tinerii spre alegerea nobilei profesii de expert-criminalist.