Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Obiect de studiu - analiza declaraţiilor

Published on: Mon, 01/27/2020 - 12:39

În perioada 27-29 ianuarie 2020 Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare este gazda unui curs de instruire cu genericul “Analiza declaraţiilor”, organizat sub auspiciul Ambasadei SUA în Republica Moldova.

 

Pentru instruire au fost invitaţi reprezentanţi ai Procuraturii Generale, Procuraturii pentru combaterea criminalităţii organizate şi cauze speciale, ofiţeri de urmărire penală din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei, ofiţeri de investigaţii din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Centrului pentru combaterea crimelor informatice, Centrului de analiză a informaţiilor din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii, Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, care activează în domeniul examinărilor informaţionale, cît şi angajaţii altor subdiviziuni specializate din cadrul Poliţiei Naţionale.

 

Participanţii la acest eveniment urmează a fi familiarizaţi cu metodele de  obținere a unei declarații, de detectare a înșelăciunii, de identificare a informațiilor străine, de interpretare a  cuvintelor echivoce şi negaţiilor şi alte metode, utilizate de specialişti pentru analiza declaraţiilor.

 

Agenda evenimentului prevede şi un exerciţiu practic cu studiu de caz, în scopul analizei și amplificării strategiilor de intervievare.

 

Organizarea cursului de instruire vine în contextul consolidării procesului de formare profesională continuă şi a fost posibilă datorită suportului din partea FBI şi Ambasadei SUA în Republica Moldova, care în repetate rînduri oferă susţinere în diferite domenii în scopul combaterii criminalității și alinierii activităţii organelor de drept ale Republicii Moldova la standardele internaționale.