Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

O zi neobişnuită pentru experţii-criminalişti

Published on: Fri, 10/11/2019 - 16:36

Astăzi, 11 octombrie 2019, angajaţii Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au avut parte de o zi mai puţin obişnuită şi plină de emoţii – la solicitarea unui post naţional de televiziune au devenit protagoniştii unei emisiuni televizate.

 

Pentru filmări nu a fost nevoie de spații special construite și amenajate cu  decoruri. Platouri de filmare au devenit pe o perioadă chiar birourile şi laboratoarele Centrului.

 

Atingerea unor parametri tehnico-productivi optimi pe parcursul realizării emisiunii a devenit posibilă datorită interesului şi atitudinii responsabile a fiecărui “actor”.  Totodată, capacităţile Centrului au impresionat regizorul, care a modelat pas cu pas scenariul  emisiunii, iar măiestria opratorului a permis surprinderea unor aspecte inedite ale activităţii adevăraţilor profesionişti. 

 

În cadru apar secvenţe despre munca zi de zi a experţilor în epoleţi, dotarea laboratoarelor cu utilaj performant, de ultimă generaţie, condiţiile de muncă europene.

 

Nu au rămas în umbră nici problemele existente, ca modificarea Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, şi ulterior a actelor normative instituite în temeiul acestei Legi, insuficienţa de personal şi dificultatea instruirii în domeniul expertizei judiciare.

 

Totuşi, accentul a fost pus pe proiectele de perspectivă - crearea laboratorului de expertiză genetico-judiciară, modernizarea  bazei  tehnico-materiale, eficientizarea activitatii prin consolidarea capacitatilor, reorganizarea Centrului în Institut Naţional de Criminalistică, după exemplul instituţiilor analogice din cadrul Poliţiei statelor-membre ale UE.

 

De menţionat, că CTCEJ este o subdiviziune specializată a Inspectoratului General al Poliţiei, cu atribuţii de acordare a asistenţei tehnico-criminalistice pentru descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, acreditată la nivel internaţional, ce confirmă corespunderea cu cerințele standardului şi permite recunoaşterea la nivel internațional a rezultatelor examinărilor criminalistice efectuate în laboratoarele Poliţiei Republicii Moldova.