Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Noi cunoștințe pentru marcarea armelor

Published on: Tue, 04/12/2022 - 14:43

Ridicarea parțială a restricțiilor pandemice permite reluarea bunelor practici de efectuare a vizitelor de studii, a schimbului de experiență, a ședințelor de lucru comune cu colegii de peste hotarele Republicii Moldova. Acest fapt oferă posibilitatea de aprofundare a cunoștințelor în anumite domenii, dar totodată și crearea unor relații și parteneriate de dezvoltare profesională.

 

După o perioadă de instruiri virtuale, la începutul lunii aprilie, în scopul consolidării cunoștințelor și a capacităților profesionale, un grup de experți-criminaliști din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare au efectuat o vizită de studiu la stația de testare si marcare a armelor din orașul Kragujevac, Republica Serbia. În cadrul evenimentului, participanții au fost familiarizați cu metodele și tehnicile de testare și marcare a armelor, totodată fiindu-le prezentate procedurile și echipamentul utilizat în conformitate cu standardele Comisiei internaționale permanente pentru testarea armelor de foc.

 

De menționat, că în cadrul Centrului recent a fost creat Serviciul evidențe și marcare arme, care este o subdiviziune componentă a Secției examinări traseologice și balistice. Cunoștințele și experiența, obținute în urma vizitei în Serbia, vor aduce aportul la implementarea cu succes a procedurii de marcare a armelor, precum și stabilirea regulilor de examinare tehnică periodică a armelor de foc din Republica Moldova.

 

Vizita de studiu pentru reprezentanții Poliției Naționale a fost organizată de Centrul de Control al Armelor Mici și Ușoare din Europa de Sud-Est (SEESAC).