Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Noi cunoştinţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

Published on: Thu, 02/27/2020 - 16:29

Cu noi cunoştinţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei s-au ales angajaţii Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare Grigore Bezu şi Radu Prigala, experţi-criminalişti din cadrul Secţiei examinări şi evidenţe dactiloscopice, care au participat la conferința cu genericul „Anticorr: comunitatea împotriva corupției”, organizată la 26 februarie 2020 în cadrul unui proiect de Comunitatea împotriva corupţiei din Moldova în parteneriat cu E-Governance Academy, Estonia.

 

Prevenirea şi combaterea corupţiei este una din priorităţile actuale ale reformelor economice, politice şi sociale din Republica Moldova, iar obiectivul major al politicii de prevenire a corupţiei îl constituie implicarea fiecărui membru al societăţii în combaterea acestui grav flagel.

 

Procurori, specializaţi  în crime economice și cazuri de corupție din Estonia, au afişat metodele de utilizare a instrumentelor TIC în lupta cu acest fenomen, şi-au împărtăşit bogata experienţă şi au familiarizat colegii moldoveni cu cazuri concrete de combatere a corupţiei.

 

În final participanţii la eveniment au ajuns la concluzia, că corupția nu e doar cauză a sărăciei sau amenințare pentru securitatea națională, ci a ajuns să fie o amenințare directă pentru funcționarea instituțiilor democratice.

 

De menţionat, că Estonia ocupă locul 17 la nivel modial în ceea ce privește perceperea corupției în țară,  Moldova la acest compartiment se află pe locul 120.