Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Nicolae BODRUG

BODRUG
Nicolae
Șef al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Data și anul nașterii: 6 iulie 1970.

 

Locul nașterii: or. Hîncești, Republica Moldova.

 

Experiența profesională:

martie 2013 – prezent: Şef al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției al MAI;

iunie 2010: Şef al Direcţiei tehnico-criminalistice a Departamentului Poliție al MAI;

ianuarie 2007: Şef-adjunct al Direcţiei tehnico-criminalistice al MAI;

iunie 2005: Şef al Secţiei evidenţe a Direcției tehnico-criminalistică a MAI;

septembrie 2004: Şef al Secţiei examinări speciale a Direcţiei tehnico-criminalistică al MAI;

octombrie 2000: Expert principal-criminalist al Secţiei criminalistice a Direcției tehnico-criminalistică a MAI;

iulie 1997: Expert superior-criminalist al Secţiei criminalistice a Direcției tehnico-criminalistică a MAI;

octombrie 1993: Expert al Laboratorului de cercetare a documentelor al Serviciului examinări criminalistice a CECC al MAI.

 

Educaţie:

2013 – 2015 Institutul de Relații Internaționale din Moldova, master în Drept;

2000 – 2003  Universitatea de criminologie, Facultatea de Drept (secția frecvență redusă);

1987 – 1992  Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea de fizică.

 

Formare profesională:

aprilie 2018: Participarea la conferinţa ştiinţifică internaţională: Expertizele criminalistice şi judiciare: prezent şi viitor măsurilor efective în combaterea corupţiei;

aprilie 2018: Participarea la conferinţa ştiinţifică internaţională: Argumentarea ştiinţifică al raportului judiciar de expert;

martie 2018: Seminarul: Protecţia publicului în cazul ameninţărilor teroriste în timpul evenimentelor de masă;

noiembrie 2016: Participarea la conferinţa: Gestionarea instituţiilor de aplicare a legii;

ianuarie 2016: Curs de formare privind managementul locului crimelor radiologice şi noțiuni de criminalistică nucleară;

martie 2014: Conferinţă internaţională: Metodele şi mijloacele criminalistrice aplicate la investigarea infracțiunilor;

octombrie 2013: Conferinţa regională: Implementarea standardului ISO/IEC 17025 în științele criminalistice;

octombrie 2013: Participarea la cel de-al doilea congres al asociației internaționale pentru instituțiile criminalistice;

octombrie 2012: Curs de management pentru manageri de top a poliţiei moldoveneşti;

Competenţe profesionale:  2011: Expert judiciar de categoria superioară.

Limbi vorbite: română, rusă, engleză.

 

Grad special: comisar-şef.

 

Starea civilă: căsătorit, educă patru copii.

 

Distincții și merite deosebite:

Ordin „Credința Patriei”, clasa III;

Insinga MAI ”Colaborator eminent”;

Distincţia MAI Crucea "Pentru Merit" de clasa II;

Distincţia MAI Crucea "Pentru Merit" de clasa I;

Insigna MAI ,”Pentru Serviciul impecabil”, gradul 3;

Insigna MAI,”Pentru Serviciul impecabil, gradul 2;

Insigna MAI,”Pentru Serviciul impecabil, gradul 1;

Insigna MAI ”10 ani Poliția Națională”;

Insigna MAI ”15 ani Poliția Națională”;

Insigna MAI ”20 ani Poliția Națională”;

Insigna MAI ”Veteran al organelor afacerilor interne”;

Insigna MAI ”Pentru merite deosebite”;

Medalia comemorativă ”25 de ani ai Poliției Republicii Moldova”;

Insinga IGP ”Eminent al Poliției”;

Insigna IGP ”Expert de onoare”;

Medalia IGP ”Pentru merite în combaterea criminalităţii”, clasa II;

Medalia IGP ”Pentru merite în combaterea criminalităţii”, clasa I;

Medalia IGP ”Pentru merite în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice”, clasa II;

Medalia IGP ”Pentru merite în menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii și securității publice”, clasa I;

Medalia IGP ”Pentru merite în serviciul Poliției”, clasa II;

Medalia IGP ”Pentru merite în serviciul Poliției”, clasa I;

Distincția IGP – Crucea  ”Meritul Polițienesc”, clasa II;

Medalia jubiliară Serviciului Criminalistic 90 ani al MAI a Republicii Kîrgîstan;

Medalia jubiliară 95 ani Serviciul Criminalistic din Federația Rusă;

Medalia ”Pentru Merite” Ministerul Justiției a Republicii Ucraina;

Insigna ”Pentru Merite”, clasa I, MAI Republicii Ucraina;

Insigna ”Pentru merite în dezoltarea serviciului criminalistic”, Federația Rusă.