Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Interacţiune la nivel

Published on: Fri, 11/01/2019 - 09:04

Angajaţii Secţiei tehnico-explozive a Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare au participat la Cursul de instruire iniţială pentru subofiţerii de poliţie din domeniul ordinii publice, organizat în perioada 12 august - 06 decembrie 2019 de Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI.

 

Experţilor-criminalişti le-a revenit rolul de instructori în vederea asigurării măsurilor de dezamorsare a grenadelor de mînă în caz de rateu, utilizate în cadrul şedinţei practice de instruire a subofiţerilor subdiviziunilor IGP, delegaţi la cursurile de pregătire iniţială.

 

Acordarea ajutorului practic organelor de drept, menite să asigure ordinea de drept și să prevină eventualele atentate cu aplicarea dispozitivelor explozive, face parte din activităţile de conlucrare şi interacţiune cu alte subdiviziuni din cadrul IGP, MAI şi alte organe de drept din ţară şi de peste hotare.

 

De menţionat, că Secţia tehnico-explozivă este o subdiviziune unică, cu atribuții de acordare a asistenței tehnico-criminalistice pentru descoperirea, curmarea și cercetarea infracțiunilor cu aplicarea explozivilor și combaterea terorismului, care îşi exercită obligaţiile sale pe tot teritoriul Republicii Moldova.