Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Instruiri în domeniul ADN

Published on: Tue, 11/12/2019 - 17:13

La 11 noiembrie 2019, angajaţii Direcţiei Generale Urmărire Penală a IGP al MAI, au avut parte de o lecţie de instruire pe tema: „Ridicarea, ambalarea şi transportarea probelor biologice”. Instruirea a fost desfăşurată de către experţii-criminalişti din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP al MAI, Anatolii Lîsov şi Ecaterina Ursu. În cadrul instruirei participanţii au fost familiarizaţi despre importanţa urmelor biologice de natură umană, depistate la locul comiterii infracţiunilor, dar şi despre particularităţile şi modul de ridicare, ambalare şi transportare a acestora.

 

Evenimentul s-a desfăşurat la demersul conducerii DGUP, care a adus mulţumiri experţilor prezenţi la această instruire, pentru aportul adus. Participanţii la instruire au dat dovadă de activism şi interes în aflarea noilor particularităţi de examinare a urmelor biologice de natură umană, descoperite la faţa locului.

 

De menţionat, că practica căpătată la această instruire urmează a fi implementată în  activitatea tuturor angajaţilor din domeniul urmăririi penale.