Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Incidentele CBRN – tema zilei pentru angajaţii Secţiei cercetări la faţa locului

Published on: Tue, 12/10/2019 - 10:35

Sporirea competențelor teoretice și practice în domeniul investigării incidentelor CBRN, dezvoltarea abilităților de comunicare și activitate în grup, planificarea şi întreprinderea măsurilor de cercetare – acesta a fost scopul instruirii recente a angajaților Secţiei cercetări la faţa locului din cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare.

 

Experţii-criminalişti, care gestionează laboratorul mobil pentru cercetarea la faţa locului a incidentelor cu material CBRN, au efectuat cercetarea zonei potenţial contaminate, marcarea şi delimitarea acestei zone, identificarea sursei de contaminare.

 

În dependenţă de situaţie, specialiştii au selectat categoria şi tipurile de utilaj necesar executării misiunilor CBRN, au analizat variantele de acţiune, alegând-o pe cea optimă şi au verificat mentenanţa echipamentelor de intervenţie din dotarea autospecialei CBRN.

 

În atenţie deosebită au fost măsurile de asigurare a protecţiei personalului implicat în cercetare sau aflat în zona potential contaminată în caz de accident nuclear sau concentraţie de substanţe chimice periculoase în caz de accident chimic.

 

Angajaţii Centrului, în cadrul Proiectului nr.57 „Consolidarea capacităţilor de criminalistică în ceea ce priveşte criminalitatea în investigarea incidentelor CBRN în Sud-Estul Europei şi Centrele de Excelenţă din Europa de Est”, cu regularitate organizează ori participă la instruiri în domeniul investigării incidentelor CBRN în cadrul misiunilor de intervenţie CBRN.

 

De menţionat, că misiunea de intervenţie CBRN prezintă un set unitar de măsuri și activități pentru asigurarea intervenţiei în caz de evenimente/incidente sau accidente tehnologice sau de natură umană, în care sunt implicate materiale nucleare sau radioactive, instalaţii nucleare, substanţe chimice toxice  industriale  sau  de  luptă, precum şi agenţi  patogeni.