Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Foto-robotul în vizorul studenţilor

Published on: Mon, 01/27/2020 - 10:45

Portretul vorbit – o noţiune mai puţin cunoscută, dar care a trezit un interes vădit studenţilor din cadrul Institutului de științe penale și criminologie aplicată din Republica Moldova.

 

Tematica a fost abordată în cadrul unei lecţii teoretico-practice, oferite de Tatiana Brighidin, expert-criminalist din cadrul Secţiei examinări fono-videograme a Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare la 25 ianuarie 2020.

 

Tinerii au fost  familiarizaţi din start cu structura organizatorică a Centrului, genurile de expertize judiciare și constatări tehnico-ştiinţifice şi alte activități, efectuate de experţii-criminalişti.

 

Un val de întrebări a „atacat” oratorul în vederea aplicării în practică a prafurilor şi uneltelor din dotarea trusei de cercetare la fata locului, care a fost studiată în detalii.

 

Însă apogeul interesului l-a constituit procesul de efectuare a portretul vorbit, sau aşa-numitului “foto-robot” al infractorului. Studenţii cu entuziasm s-au întrecut la descrierea verbală  a unei persoane suspectate pentru realizarea foto-robotului, pe parcurs convingându-se, că această activitate este destul de dificilă şi necesită cunoştinţe profunde în diferite domenii.

 

Lecţia a finalizat cu concluzia, că expertiza judiciară este un domeniu vast şi foarte interesant, iar domeniul de efectuare a portretului vorbit merită şi urmează a fi nu doar studiat în continuare, ci şi dezvoltat.