Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Formatorii – verigă importantă în procesul de instruire

Published on: Tue, 10/15/2019 - 12:11

Formatorul este persoana care crează contextul educational, în care participanţii devin motivaţi şi învaţă în mod eficient: dobândesc noi cunoştinţe despre domeniul specific de activitate, abilităţi, valori şi atitudini dezirabile la locul  de muncă.

 

Rolul formatorului în cadrul Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare este de a realiza formarea iniţială şi continuă a tinerilor specialişti, utilizând metode interactive şi moderne de formare atît a propriilor experţi judiciari, cît şi a ofiţerilor-criminalişti din Inspectoratele Poliţiei Naţionale.

 

Anume pentru a consolida şi spori eficienţa în realizarea obiectivelor sale, Centrul susţine participarea angajaţilor săi la cursuri de formare a formatorilor, inclusiv în domeniul aplicării noilor metodologii şi tehnologii de formare.

 

La 11 octombrie 2019 cursul de formare a formatorilor, organizat de Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL) în cadrul Proiectului Twinning UE, a fost absolvit cu succes de dl.Nicolae Gorbatiuc, şef al Secţiei cercetări la faţa locului a CTCEJ.

 

Participarea la astfel de instruiri permite dezvoltarea la angajaţi a competenţelor de a înţelege şi a facilita procesul de instruire individuală şi în grup, a direcţiona propriul proces de instruire şi a coopera cu succes în echipă.