Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Expertiza judiciară în Moldova are viitor!

Published on: Wed, 12/16/2020 - 12:59

Este cunoscut faptul, că realizarea cu succes a sarcinilor depinde nu doar de perfecţia legislaţiei şi performanţa tehnicii utilizate, ci în primul rând - de profesionalismul echipei, devotamentul, tendinţa spre atingerea obiectivelor comune, sentimentul de responsabilitate şi stimă reciprocă.

 

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare dispune de o aşa echipă. Cultura organizațională, prin care este încurajată şi promovată munca în echipă, presupune colaborare şi comunicare deschisă, încredere și respect reciproc, dar mai ales atitudine, care face colectivul sa funcţioneze armonios şi să obţină succese remarcabile.

 

“Rădăcinile” oricărui colectiv de profesionişti îl constituie angajaţii cu ample cunoştinţe şi o bogată practică de activitate. Importanța de a combina experiența generației în vârstă cu dinamismul tinerilor, pe această cale fiind posibilă dinamizarea procesului de modernizare europeană, este incontestabilă. Anume ei transmit tradiţiile şi memoria instituţională, sunt veriga între prezent şi viitor. Împărtășind cunoștințele, îi ajuţă pe tinerii specialişti să-și dezvolte abilitățile utile în carieră, să  însuşească  noi  deprinderi  necesare  pentru  exercitarea  eficientă  a  sarcinilor  sau  a  unor  atribuţii  cu  grad  ridicat  de  complexitate.

 

Şi la acest capitol instituția are cu ce se mândri. Noii angajați - tineri, ambiţioşi, dornici de a se manifesta, cu tendinţa spre perfecţionare continuă, făcând primii pași pe tărâmul criminalistic, depun multă străduință pentru a deveni experţi-criminalişti calificaţi, specialişti cu literă mare.

 

Spre exemplu, recent angajata Alina Cubițchi - o tânără deosebită prin prestație, inteligență și buna educaţie, care a îmbrățișat profesia de expert-criminalist făcându-și studiile la Academia de Poliție a MAI al Federației Ruse din Volgograd. Alina s-a remarcat prin multă muncă, responsabilitate și dăruire de sine, participând activ la diferite activităţi științifice, a fost eminentă în toți anii de studii și a absolvit facultatea cu diploma roșie. Deţine opt permise de efectuare a examinărilor în diferite domenii ale expertizei judiciare. În pofida vârstei fragede, a publicat deja 9 atricole științifice în ediţiile de specialitate internaţionale.

 

Un tânăr promițător, cu perspectivă în expertiza judiciară, este inspectorul Tudor Cașu. Fiind absolvent al Facultății de fizică a Academiei “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, Tudor aplică cunoștințele în activitatea de zi cu zi în cadrul Secției examinări auto-tehnice.  Într-un termen scurt de experiență în cadrul instituţiei – doar doi ani, a reușit să dea dovadă de multă responsabilitate și devotament. Domeniul, în care activează, nu este unul simplu, deaceia tînărul expert depune un efort deosebit alături de colegii săi, pentru a deveni un specialist calificat.

 

Inspectorul principal Alla Buruianova -  o ființă firavă, dar totodată puternică, având în activ un stagiu de trei ani de activitate în domeniul expertizei judiciare, este preocupată nu doar de examinarea substanţelor şi stupefiantelor, dar şi de lucrul ştiinţific. Articolele, publicate de tânărul expert, se bucură de atenţia colegilor de ramură.

 

Prin stăruinţa depusă se evidenţiază inspectorii superiori Ana Ceban, Andrei Guţu, Igor Doncenco, Valeriu Zara, Maria Macoveţchi, Alexandr Coroli.

 

Cuvinte de laudă merită practic fiecare membru al echipei Centrului. Cu astfel de tineri specialişti se poate spune cu siguranţă, că expertiza judiciară în Republica Moldova are viitor!