Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Expertiza complexă – lucru în echipă pentru elucidarea adevărului

Published on: Mon, 10/21/2019 - 16:45

Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, în perioada 15-19 octombrie 2019, a găzduit o echipă de specialişti din ţară şi experţi internaţionali, care au sosit în Republica Moldova pentru efectuarea unor expertize judiciare complexe şi în comisie în domeniul examinării tehnice a documentelor și grafoscopic.

 

De menţionat, că expertiza judiciară complexă se efectuează în cazurile în care pentru elucidarea faptelor sau circumstanţelor cauzei sînt necesare cunoştinţe din mai multe domenii ale ştiinţei şi tehnicii, din alte domenii ale activităţii umane.

 

Pentru obţinerea unui rezultat calitativ au fost oferite laboratoarele Centrului, dotate cu utilaj de ultimă generaţie, iar în cadrul grupului de lucru au fost utilizate cele mai noi tehnici și metode de examinare în domeniu.

 

Experţii din cadrul Secţiei examinări documente s-au folosit de posibilitatea de a face schimb de experiență cu colegii din Sanct-Peterburg şi Moscova, Federaţia Rusă, care au exprimat disponibilitatea oferirii unui suport teoretico-ştiinţific omologilor din Moldova.

 

Un vădit interes a trezit practica experţilor ruşi privind aplicarea metodologiilor noi de examinare a scrisului executat cu mâna stângă, informaţia privind evoluția scrisului în diferite perioade istorice, simplificarea semnăturilor în timp, precum și metodica examinării scrisului și semnăturilor persoanelor aflate în diferite grade a stării de ebrietate.