Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Experţii-criminalişti în calitate de evaluatori

Published on: Fri, 10/25/2019 - 14:16

Angajaţii Direcţiei Nord şi Direcţiei Sud ale Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare, în perioada 24-25 octombrie 2019, au constituit comisii de evaluare şi au desfăşurat şedinţe pentru aprecierea nivelului pregătirii teoretice şi deprinderilor practice a specialiştilor în cercetare la faţa locului, efectuare a acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţie, precum şi corectitudinea aplicării lor în activitatea de serviciu.

 

Evaluării au fost supuşi angajaţii Serviciilor criminalistice din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din zonele de nord şi sud ale republicii. Procesul de evaluare a cunoştinţelor profesionale include susţinerea unui test, constituit din subiecte vis-à-vis de actele normative, ce reglamentează activitatea ofiţerului-criminalist şi procedurile specifice de activitate a specialistului la locul săvîrşirii infracţiunii. Atît la Bălţi, cît şi la Cahul o atenţie deosebită a fost atrasă la aplicarea       corectă a truselor criminalistice şi utilajului specializat din dotarea laboratoarelor criminalistice mobile.

 

De menţionat, că Centrul pe parcursul anului a organizat în repetate rînduri cursuri de instruire teoretico-practică pentru ofiţerii-criminalişti pe tematica cercetării la faţa locului. Aceste instruiri au dus la ridicarea şi fixarea mai calitativă a urmelor substanţial importante, mărirea numărului de urme ridicate de la faţa locului şi împachetarea corespunzătoare a probelor.

 

Evaluarea cunoştinţelor la compartimentele de bază a pregătirii profesionale a fost organizată conform Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a funclionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.