Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Exercițiu de trageri practice din pistolul “Makarov”

Published on: Wed, 10/30/2019 - 13:43

Perfecţionarea deprinderilor practice ale efectivului cu statut special din cadrul instituţiilor din subordinea MAI la aplicarea legală a armei de foc în timpul intervenţiilor profesionale – acesta a fost scopul exerciţiului de trageri,  efectuat astăzi de angajaţii Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare.

 

Tragerile au fost desfăşurate la poligonul Clubului sportiv central „Dinamo”. În conformitate cu indicaţiile metodico-organizatorice, tragerile s-au efectuat din pistolul “Makarov” - armă personală de atac şi apărare, destinată pentru lovirea inamicului la distanţe mici. 

 

Trăgătorii au fost asiguraţi cu cantitatea necesară de cartuşe şi au fost instruiţi, confirmînd prin semnătură că cunosc şi se obligă să respecte cu stricteţe regulile de securitate în timpul tragerilor, după care au ochit ţinta.

 

Şedinţa de instruire şi trageri practice face parte din programul pregătirii de bază a salariaţilor  subdiviziunilor  Inspectoratului  General al Poliţiei.