Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Exerciţiu metodico-practic inedit în domeniul investigării incidentelor CBRN

Published on: Fri, 10/04/2019 - 11:15

Astăzi,  4 octombrie 2019, în incinta Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP, se desfăşoară un exerciţiu metodico-practic inedit în domeniul investigării incidentelor CBRN, organizat în cadrul Proiectului nr.57 „Consolidarea capacităţilor de criminalistică în ceea ce priveşte criminalitatea în investigarea incidentelor CBRN în Sud-Estul Europei şi Centrele de Excelenţă din Europa de Est.

La eveniment participă experţii-criminalişti din cadrul CTCEJ, echipe de salvatori din cadrul Inspectoratului General Situaţii de Urgenţă al MAI, reprezentanţi ai Procuraturii Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova,  experţi-criminalişti din cadrul Poliţiei Naţionale a Ucrainei şi Institutului de Criminalistică din Kiev şi d-na Katrijn Vandersteen, liderul Proiectului nr.57, Belgian Nuclear Research Centre.

Agenda evenimentului include trecerea în revistă la capitolul ameninţărilor provocate în cadrul cercetărilor la faţa locului a cazurilor cu materiale chimice şi biologice, analiza acţiunilor multilaterale în corelaţie cu capitolele „Prevenirea” „Depistarea”, Acţiuni de Răspuns”, „Schimbul de Informaţii şi Cooperarea cu Comunitatea Internaţională” ale Planului Comun de Acţiuni (PCA).

Un accent deosebit este pus pe acţiunile întreprinse la subiectul protejării persoanei în procesul activităţii practice de cercetare a locului faptei în cazurile CBRN, asigurării instruirii relevante şi cu echipament necesar de protecţie.

Exerciţiul practic implică cercetarea unui laborator clandestin de preparare a substanţelor stupefiante (metamfetamin), identificarea persoanelor implicate şi stabilirea circumstanţelor, cu prezentarea probelor pentru instanţă şi atragerea la răspunderea penală a organizatorilor.  

De menţionat, că în cadrul Proiectui nr.57 CTCEJ al IGP a beneficiat de un laborator mobil pentru cercetarea la faţa locului a incidentelor cu material CBRN şi instruirea personalului, care participă nemijlocit la cercetarea locului incidentelor CBRN.

Dezvoltarea capacităţilor de investigaţie criminalistică în cazul infracţiunilor în domeniu presupune şi elaborarea unor instrucţiuni standard de operare, menite să asigure calitatea examinării locului incidentelor CBRN şi securitatea personalului implicat.