Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Examinarea tehnică a documentelor

Examinarea tehnică a documentelor, se desfășoară în scopul stabilirii autenticităţii anumitor documente, prezenţa falsificării complete sau parţiale bazate pe utilizarea diverselor metode, procedee şi mijloace tehnico-ştiinţifice.

 

În cadrul examinării pot fi soluționate următoarele:

 • stabilirea autenticităţii documentelor (formulare tip, formulare securizate, bancnote, acte de identitate, legitimaţii etc., ţinîndu-se cont de elementele de protecţie specifice documentului original);
 • stabilirea modului de confecţionare a documentelor şi conformitatea acestora cu modul de confecţionare a mostrelor prezentate;
 • stabilirea existenţei modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente (înlăturare text, adăugire text, prin acoperire, haşurare, ştergere mecanică, ştergere chimică etc.);
 • reconstituirea conţinutului iniţial al textului documentului;
 • identificarea înscrisurilor latente prin metode fizice;
 • identificarea falsului realizat prin diferite metode (fotocopiere, colaje etc.);
 • examinarea impresiunilor de ştampilă şi facsimil, identificarea ştampilelor, facsimilului după amprentele lor;
 • stabilirea tipurilor de imprimantă sau maşină mecanică de scris cu care au fost tipărite documentele (matriceală, jet de cerneală, laser);
 • identificarea maşinii mecanice de scris după textul documentului tipărit;
 • stabilirea modalităţii de falsificare sau de contrafacere a documentelor de identitate şi de călătorie (paşapoarte, cărţi de identitate etc.);
 • stabilirea modalităţii de falsificare sau de contrafacere a cărţilor de credit şi a altor mijloace de plată (bancnote, carduri bancare, etc.);
 • stabilirea tipului materialelor de scriere, dacă au fost scrise cu acelaşi instrument scriptural toate părţile documentului;
 • stabilirea consecutivităţii executării părţilor documentului;
 • examinarea tehnică a semnăturii/impresiunii de ştampilă (metoda de executare a semnăturii, dacă a fost falsificată prin copiere, scanare etc.);
 • reconstituirea documentelor deteriorate (arse, spălate, haşurate, rupte, etc.) şi relevarea/reconstituirea informaţiilor existente pe acestea;
 • stabilirea întregului după părţi al documentelor rupte, tăiate, etc.
 • identificarea instrumentului scriptural după indicii traseologici din manuscrise;
 • diferenţierea instrumentelor scripturale după indicii traseologici din manuscrise.