Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Examinarea de portret

Examinarea caracteristicilor generale şi individuale ale persoanei care se pot observa în imaginile de portret de pe suport material (fotografii, înregistrări video etc.)  în scopul stabilirii identităţii persoanelor şi cadavrelor.

 

În cadrul examinării pot fi soluționate următoarele::

  • identificarea persoanei amnezice sau care îşi ascunde identitatea, prin compararea caracteristicilor generale şi individuale ale persoanei din fotografia (imaginea video) în litigiu (în cauză) cu cea din fotografia model de comparaţie;
  • stabilirea identităţii unui cadavru prin compararea caracteristicilor generale şi individuale ale persoanei din fotografia (imaginea video) în litigiu (în cauză) cu cea din fotografia model de comparaţie;
  • determinarea sexului, vîrstei, rasei şi altor particularităţi capabile să individualizeze persoana din imagine;
  •  altele asemenea.