Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Examinarea dactiloscopică

În cadrul examinării dactiloscopice sunt examinate urmele papilare ridicate de pe diferite suporturi și obiectele purtătoare de urme, pentru stabilirea valabilității în vederea identificării persoanei(lor) care le-au creat. Urmele papilare valabile pentru identificare sunt supuse examenului comparativ cu impresiunile papilare prezentate ca mostre pentru comparație pe fișe dactiloscopice tipizate.