Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Examinarea în domeniul construcțiilor

1. Evaluarea bunurilor imobile şi a utilajului tehnologic, se desfăşoară în scopul stabilirii valorii bunurilor imobile (de piaţă, de lichidare, de reconstituire etc.) şi a utilajului tehnologic.

În cadrul examinării pot fi soluţionate următoarele:

 • Evaluarea construcțiilor de diferite destinații și mod de folosință, înregistrate în registrul bunurilor imobile, la momentul  petrecerii expertizei sau la perioade anterioare;
 • Evaluarea sectoarelor de teren de diferite destinații și mod de folosință, înregistrate în registrul bunurilor imobile, la momentul  petrecerii expertizei sau la perioade anterioare;
 • Determinarea costului (valorii) părţilor componente din bunului imobil complex, inclusiv în conformitate cu variantele de partajare/modul de folosință, la momentul  desfășurării examinării;
 • Stabilirea costului utilajului tehnologic.

 

2. Partajarea / modul de folosinţă a bunurilor imobile, se desfăşoară în vederea determinării posibilităţilor tehnice de partajare şi stabilirea modului de folosinţă a sectoarelor de teren și construcțiilor (cu diferite destinaţii și mod de folosință), înregistrate în registrul bunurilor imobile, conform cotelor părţi deţinute de coproprietari, prin determinării în natură a părţii din bunul imobil folosită individual şi a părţii din bunul imobil folosită în comun de coproprietari;

În cadrul examinării pot fi soluţionate următoarele:

 • Determinarea variantelor posibile de partajare a bunurilor imobile cu diferite destinaţii și mod de folosință (case de locuit, încăperi izolate, comerciale, terenuri pentru construcţii, agricole ş.a.) înregistrate în registrul bunurilor imobile, în baza cotelor părţi indicate în actul ordonator;
 • Determinarea modului de folosinţă a bunurilor imobile cu diferite destinaţii (case de locuit, încăperi izolate, comerciale, terenuri pentru construcţii, agricole ş.a.) înregistrate în registrul bunurilor imobile, în baza cotelor părţi indicate în actul ordonator;
 • Determinarea posibilităţii tehnice de partajare/modului de folosinţă a bunurilor imobile conform unei variante indicate în actul ordonator;
 • Stabilirea posibilităţii de formare a unui bunului imobil ca obiect independent de drept.

 

3. Cercetarea obiectelor imobiliare, materialelor de construcții şi documentelor conexe, se desfăşoară în scopul stabilirii corespunderii acestora documentelor permisive, normativelor în construcţii şi cerinţelor legislaţiei, stabilirea/verificarea volumelor şi valorii lucrărilor de construcţie a obiectelor etc.

În cadrul examinării pot fi soluţionate următoarele:

 • Determinării stării tehnice a construcţiilor exploatate şi elementelor constructive cerinţelor exploatării (constatarea defectelor şi a deformaţiilor apărute la construcţii);
 • Stabilirea corespunderii construcţiilor, lucrărilor de construcţii-montaj cu documentaţia de proiect, normativele şi legislaţia în construcţii;
 • Stabilirea corectitudinii şi plenitudinii prevederilor certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, a construcţiilor de diferite tipuri (civile, industriale şi agricole), în raport cu prevederile legislaţiei;
 • Stabilirea corespunderii documentaţiei de proiect cu datele şi condiţiile stipulate în certificatele de urbanism;
 • Determinarea faptului dacă la edificarea construcţiei au fost respectate normele în construcţii, inclusiv distanţele normative faţă de hotarul terenului vecin;
 • Stabilirea volumelor şi costurilor exagerate de lucrări;
 • Stabilirea costului lucrărilor efectuate la bunul imobil în baza proceselor-verbale ale lucrărilor executate;
 • Verificarea corectitudinii determinării valorii de deviz a construcţiei şi respectarea cerinţelor actelor normative cu privire la formarea preţurilor în construcţie;
 • Verificarea costului lucrărilor de reparaţie;
 • Stabilirea costului lucrărilor pentru aducerea construcţiei în stare satisfăcătoare în urma scurgerii de apă etc.;