Inspectoratul General al Poliției

Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare

A A A

Eşti părinte – alatură-te!

Published on: Tue, 01/28/2020 - 15:49

Profesia de expert judiciar necesită interes, cunoştinţe profunde în anumite domenii, multă muncă, răbdare şi dăruire de sine.

Dar şi mai multă răbdare şi dăruire de sine necesită profesia de… părinte. A fi părinte înseamnă să educi pe copilul tău cu niște valori sănătoase, să contribui la crearea unui viitor mai bun nu doar pentru propriul copil, ci si pentru societatea, în care acest copil urmează sa-şi dezvolte viitorul.

 

Anume din aceste considerente, angajaţii Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare Mihail Boldurat,  șef al Secției tehnico-explozive,  și Veronica Boldurat, expert-criminalist superior al Secției examinări documente, au participat la Ediția a 3-a a întrunirii părinților în cadrul programului “Părinți Solidari”, care a avut loc la 26 ianuarie 2020 în mun.Chişinău.

 

În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe probleme, cu care se confruntă părinţii în ziua de azi: colectărilor ilicite de bani, gestionarea eficientă și transparentă a banilor publici din instituții, reducerea incidenței fraudei academice și monitorizarea aplicării Codului de etică a cadrului didactic.

Invitatul special al evenimentului, dl Vitalie Moisei, expert în domeniul integrității și anticorupție, a ținut discurs privind modul de menținere a integrității, etapele de documentare și sesizare a organelor de drept în cazul depistării actelor ilicite.

 

În final, participanţilor le-au fost distribuite pliante cu telefoanele de contact ale organelor abilitate şi a fost primită decizia de a consolida întreaga societate pentru stoparea fenomenului colectării ilicite a banilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.